9.2.17

USB na Wi-Fi ruterima

Osnovna funkcija Wi-Fi rutera u kućnoj IT mreži je uspostavljanje veze sa serverima provajdera i podela Internet konekcije na lokalne uređaje (računare, telefone, set-top boksove...). Wi-Fi ruter je objedinio nekoliko uređaja (modem, bežičnu pristupnu tačku - access point i LAN svič) u jedan koji radi bez prestanka i koji se vremenom uklopa u enterijer. Zašto diskretan uređaj, koji ničim ne privlači pažnju, ne bi obavljao još neku funkciju? USB port je na ruterima prvenstveno korišćen za adaptere sa SIM karticom koji su omogućavali 3G konekciju. Tako je Internet konekcija provajdera mobilne telefonije mogla da se podeli na više uređaja u mreži. Na stranu činjenica da je takav Internet bio preskup i ograničen količinom transfera (što se vremenom promenilo), sama opcija je korisna naročito kao rezervena konekcija. USB konektor je doneo dodatne mogućnosti poput deljenja štampača (printer sharing) i deljenja fajlova (file sharing).