5.1.17

Samsung Galaxy A7, A5 i A3

Samsung je najavio tri modela srednje cenovne klase Galaxy A7, Galaxy A5 i Galaxy A3 sa dodatkom u nazivu "2017". Ovi modeli imaju metalni okvir i 3D staklo nalik na reprezentativni model Galaxy S7.

4.1.17

Uređaji za bežični WiFi prijem

Bežično WiFi povezivanje uglavnom posmatramo kao efikasno proširenje kućne ili poslovne mreže. Bežični SOHO (Small Office / Home Office) ruteri koji podržavaju standarde 802.11n i 802.11ac, brzina od 150Mb/s do 1.3Gb/s, obezbediće efikasnu mrežu bez šume kablova i bušenja zidova. Softver u SOHO ruterima je znatno napredovao što omogućava efikasnu raspodelu resursa i povećanu bezbednost mreže. U slučaju kada internet ne stiže kablovskom vezom, na samo nekoliko koraka van kućne ili kancelarijske mreže, susrećemo se sa nešto drugačijim konceptom bežične povezivosti. Uređaji na krovu ili terasi imaju funkciju prijema signala bežičnog internet operatera ili povezivanja više lokacija radi širenja lokalne mreže.